Tjibbe Winkler

Met de Bruggencampus (www.bruggencampus.nl) hebben we in Almere op het Floriade park laten zien dat met gerecyclede materialen innovatieve infrastructuur in de praktijk haalbaar is. Die aan pak gebaseerd op grondstoffen filosofie en concept van Grondstoffen Collectief Almere (www.gca-alemere.nl). Die ervaring en kennis samen met ons Digitale en Competentie Platform (De Digitale Bouwkeet) helpen een belangrijke brug naar opschaling van duurzame gebiedsontwikkeling te slaan. Deze aanpak zetten wij samen met het ministerie van I&W, de G4 en de G40 breed door, en hebben daarvoor de Stichting Monady (www.monady.io) als uitvalsbasis ingericht. Mede initiatiefnemers van deze unieke samenwerking zijn de Provincie Flevoland, Gemeente Almere, Witteveen+Bos en CollaborAll. Die aanpak passen wij niet alleen nationaal, maar ook internationaal toe. En dat tonen wij op de Smart City Expo World Congress van 7 t/m 9 november in Barcelona. Bezoek ons op de stand van MONADY op de Dutch Pavilion

With the Bridge Campus (www.bruggencampus.nl), we have demonstrated at the Floriade park in Almere that innovative infrastructure with recycled materials is feasible in practice. This approach is based on the raw materials philosophy and concept of the Resource Collective Almere (www.gca-alemere.nl). That experience and knowledge, together with our Digital and Competence Platform (The Digital Construction Shed), help to forge an important bridge towards the upscaling of sustainable area development. We are rolling out this approach in collaboration with the Ministry of Infrastructure and Water Management, the G4 (the four largest cities in the Netherlands), and the G40 (a network of medium-sized cities in the Netherlands), and for this purpose, we have set up the Monady Foundation (www.monady.io) as our base of operations. Co-initiators of this unique collaboration include the Province of Flevoland, the Municipality of Almere, Witteveen+Bos, and CollaborAll. We apply this approach not only nationally, but also internationally. And we will showcase this at the Smart City Expo World Congress from November 7 to 9 in Barcelona. Visit us at the MONADY booth at the Dutch Pavilion.

Get in touch

tjibbe@monady.io
0031654273910
https://www.linkedin.com/in/tjibbe-winkler-37602911/
Download contact

Monady

Monady Foundation
Wisselweg 13, 1314CB Almere
The Netherlands