Privacy- en cookieverklaring Stichting MONADY

1 oktober 2023

Jouw privacy is voor Stichting MONADY van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de Stichting MONADY allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bij houden, neem dan contact op met de Stichting MONADY.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • IP-adres;
 • Voor-/achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Naam Organisatie;
 • Locatie;
 • Aantal medewerkers;
 • Naam Onderwijsinstelling;
 • Naam studierichting.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden.

Jouw account
Bij bepaalde onderdelen van ons bedrijf moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Profielfoto;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot zes maanden nadat je het account hebt opgeheven. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij het bedrijf en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres;
 • Voor-/achternaam.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot een maand nadat je het abonnement hebt opgezegd.

De nieuwsbrief wordt periodiek per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere het volgende:

 • Samenvatting maandelijkse nieuws op website

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbeteren wij ons bedrijf om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Interessegebieden;
 • Voor-/achternaam;
 • E-mailadres.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, voor zes weken.

Toegang portaal
Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor het bedrijf. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot drie maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.

Deelnemerschap
Je kunt bij de Stichting MONADY betaald deelnemer worden, waarbij wij jouw persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Profielfoto;
 • Telefoonnummer;
 • Factuuradres.

Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot één jaar nadat je het deelnemerschap hebt opgezegd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Per e-mail;
 • Via social media.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via jouw account kun je dit ook doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd .

In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons bedrijf werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar support@monady.io. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Stichting MONADY
Wisselweg 33
1314 CB Almere
E-mailadres: support@monady.io
Telefoon: +3185 54 019 149