About Monady

MONADY is een stichting met de drive om duurzamer, slimmer en kostenefficiënter te bouwen. We transformeren gebiedsontwikkeling door het samenbrengen van data,  kennis, methodes en resources en het het optimaliseren van onderlinge communicatie. Hiemee dragen we bij aan een eenduidige manier van samenwerken waardoor echt impact gemaakt wordt op maatschappelijk, verantwoorde gebiedsontwikkeling.

Monady vision

Wij zijn ervan overtuigd dat we, door het optimaliseren van de onderlinge samenwerking door het naadloos delen van informatie we de hele levenscyclus van stedelijke gebiedsontwikkeling kunnen transformeren naar een slimmer, duurzamer, sneller en kostenefficiënter ecosysteem.

Monady mission

Via ons platform zullen we de instrumenten, middelen en kennisdelingsmogelijkheden bieden die alle betrokken partijen in staat stellen de onderlinge samenwerking te optimaliseren, de industrie te transformeren en bij te dragen aan een slimmer, duurzamer, sneller en kostenefficiënt ecosysteem voor de ontwikkeling van stedelijke gebieden.

Samen kunnen we de manier waarop we stedelijke gebieden ontwikkelen transformeren en een toekomst creëren die slimmer, efficiënter en duurzamer is voor de komende generaties.

Become a Monady member

MONADY is het netwerk van en voor professionals in de gebiedsontwikkeling. Of je nu opdrachtgever, opdrachtnemer of student bent .Met je lidmaatschap draag je bij aan de transformatie van gebiedsontwikkeling.