Method

Een BuildHub is geen tijdelijke oplossing voor één project, maar een evoluerende, duurzame omgeving die ondersteuning biedt voor diverse gebiedsontwikkelingsvraagstukken. Hiermee wordt het de future BuildHub. MONADY biedt een methodiek waarbij volgens een zestal fasen een BuildHub wordt gerealiseerd. Hierbij wordt de SPOD-werkwijze ingezet , waarbij Systemen, Processen, Organisatie en Data (SPOD) in harmonie worden afgestemd om optimale samenwerking te garanderen.

SPOD-werkwijze

Een effectieve en efficiënte samenwerking staat of valt met het afstemmen van de Systemen, Processen, Organisatie en Data die bij de uitvoering van een project worden gebruikt. Bij de SPOD-werkwijze worden de genoemde aspecten in kaart gebracht en vervolgens afgestemd tot een optimale samenwerking.

Monady SPOD

Systemen

Onze technische infrastructuur verbindt verschillende systemen om naadloze data-uitwisseling te faciliteren. Het Urban Development Platform (UDP) is het kloppende hart van de BuildHub, dat ondersteuning biedt gedurende de gehele levenscyclus van bouw- en infraprojecten.

Processen

Processen definiëren de samenwerking binnen en tussen organisaties die betrokken zijn bij een plan-, ontwerp-, bouw-, beheer- en/of hergebruikopdracht. Het doel is om deze processen te stroomlijnen en te ondersteunen met workflows die data-uitwisseling via de BuildHub mogelijk maken.

Organisatie

Transparante processen gaan hand in hand met duidelijke rollen en taken, en medewerkers met de juiste competenties. Het werken in/met een BuildHub vraagt ook om een andere manier van denken en werken. MONADY moedigt bewustwording en opleiding aan om succes in de BuildHub te garanderen.

Data

Inzicht in projectdata is cruciaal voor succesvolle samenwerking. Door gestructureerde data ontstaan data-gedreven processen en wordt informatie eenvoudig gedeeld.

Systemen
Onze technische infrastructuur verbindt verschillende systemen om naadloze data-uitwisseling te faciliteren. Het Urban Development Platform (UDP) is het kloppende hart van de BuildHub, dat ondersteuning biedt gedurende de gehele levenscyclus van bouw- en infraprojecten.
Processen
Processen definiëren de samenwerking binnen en tussen organisaties die betrokken zijn bij een plan-, ontwerp-, bouw-, beheer- en/of hergebruikopdracht. Het doel is om deze processen te stroomlijnen en te ondersteunen met workflows die data-uitwisseling via de BuildHub mogelijk maken.
Organisatie
Transparante processen gaan hand in hand met duidelijke rollen en taken, en medewerkers met de juiste competenties. s. Het werken in/met een BuildHub vraagt ook om een andere manier van denken en werken. MONADY moedigt bewustwording en opleiding aan om succes in de BuildHub te garanderen.
Data

Inzicht in projectdata is cruciaal voor succesvolle samenwerking. Door gestructureerde data ontstaan data-gedreven processen en wordt informatie eenvoudig gedeeld.

Data vormt het uiteindelijk de kern tussen de processen, organisatie en de technische infrastructuur. Omdat de BuildHub bestaande informatie-uitwisselingprocessen op een praktische manier digitaal ondersteunt, ontstaat er data die eerder niet eenvoudig in onderling verband kon worden gebracht. Nu deze wel beschikbaar is, kunnen processen data-gedreven vorm worden gegeven en kunnen nieuwe effectievere/efficiëntere processen worden ingevoerd.

Wat resulteert in eenduidig betrouwbare bouw-data die aangeboden kan worden aan alle relevante stakeholders die gebruik maken van de BuildHub.

MONADY-fasering

In de MONADY 3D methodiek zijn een drietal fase en een zestal stappen gedefinieerd die naadloos op elkaar aansluiten. De fasen zijn zo ingericht dat met behulp van ‘best practices’ in korte tijd en geringe inspanning een basis BuildHub inzetbaar is voor samenwerking in projecten.

discover

Explore

Elk project is anders! En hoe kan de MONADY-methodiek ondersteuning bieden bij de realisatie van een BuildHub voor een specifiek project? Aan de hand van de leidende principes van MONADY worden de wederzijdse verwachtingen getoetst. Ontdek wat de mogelijkheden en voordelen van een BuildHub zijn.

discover

Analize

Met behulp van de SPOD-werkwijze worden de essentiële technische en organisatorische aspecten van de BuildHub in kaart gebracht. De fit-gap analyse laat zien welke onderdelen direct beschikbaar zijn voor een eerste werkende BuildHub (fit) en welke inspanning nodig is om de gap weg te werken.

define

Specify

Het tempo en de prioritering van de functionele groei van de BuildHub wordt vanuit de behoeften van de stakeholders en het project bepaald. Met de SPOD-werkwijze worden, waar nodig, de eisen gespecificeerd waaraan de systemen, de processen, organisatie en data moeten voldoen. Het betreft hier o.a. specificaties van maatwerk connectoren/apps, rollen/competenties/opleidingen, procesbeschrijvingen, data-standaarden, etc..

define

Realise

Op basis van de specificaties uit de vorige fase worden de ontbrekende onderdelen daadwerkelijk gerealiseerd voor de verschillende ‘SPOD’ aandachtsgebieden. Het betreft het beschikbaar maken van connectoren, apps, workshops, trainingen, documentatie, etc..

deploy

Activate

De BuildHub wordt (initieel) geconfigureerd en gevuld met de beschikbare data, ook wordt ervoor gezorgd dat de gebruikers hun rol kennen en dat ze getraind zijn om hierin te acteren. Stap voor stap worden aanvullende functies geactiveerd waardoor de inzetbaarheid van de BuildHub zal toenemen.

deploy

Improve

Een BuildHub is een levend systeem. Leerervaringen uit de praktijk worden continu toegevoegd aan de beschikbare ‘best practices’. Dit zorgt ervoor dat er voor nieuwe projecten een rijker aanbod is van succesvolle ‘best practices’ zodat minder specifieke ontwikkelingen nodig zijn om de BuildHub succesvol in te zetten.

Questions about monady and how to collaborate

You'll want to be a part of this

Together we can transform the way we develop urban areas.