Back to

Strategisch Ruimteplan Antwerpen wordt voorgelegd aan gemeenteraad

Het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) beschrijft de stedelijke visie op de Antwerpse stadsontwikkeling tot 2040. Het bevat de krijtlijnen voor de stedenbouwkundige en ruimtelijke …