Back to

Nooit zoveel verdichting in Vlaanderen als vorig jaar

Uit een recent rapport van de Vlaamse overheid blijkt dat vorig jaar 89% van de nieuwe woningen en appartementen binnen bestaand ruimtebeslag werd opgetrokken*. Daarbij baseert de Vlaamse …