Back to

Nieuwe stedelijke verordening stedenbouwkundige lasten in Antwerpen

Stad Antwerpen maakte een verordening inzake stedenbouwkundige lasten op. Op basis van opmerkingen uit het openbaar onderzoek paste ze de ontwerpversie van januari op een aantal elementen …