Back to

Instroom: waar het schoentje knelt

Het is Batibouw, de hoogmis van de bouwsector en volgens de traditie wordt er verteld hoe goed het gaat, maar eveneens wat niet goed gaat. En het gaat niet goed met de sector als het …