Back to

Gevonden architectuur – Experimenten in conservatie

Architectuur in Vlaanderen en Brussel geeft blijk van een unieke positie in de omgang met de bestaande gebouwde omgeving. Hoewel de experimentele benaderingen variëren naargelang de …