Back to

BIM Onderwijsdag

De BIM Onderwijs: het congres dat BIMmende bedrijven, de beste BIM studenten en de laatste BIM ontwikkelingen verbindt
Aansluiting bedrijfsleven en onderwijs moet beter. De huidige curricula en afstemming tussen bedrijven kennen een grote diversiteit van diepgang op het gebied van BIM. Daarbij is er slechts beperkte aansluiting met bedrijven en tussen de verschillende opleidingsniveaus universiteit, hbo en mbo waardoor afstemming lastig blijft. Initiatieven om hier verbetering in te brengen zijn vaak lokaal en beperkt van opzet. Daarnaast geven bedrijven aan dat er een tekort is aan goed opgeleide BIM-modelleurs, managers en -regisseurs. Dit heeft mede te maken met de vergrijzing en dat de bouw als minder sexy en high-tech wordt beschouwd.

Hoe pakken we dat aan?
Het BIM Onderwijs programma is er op gericht, BIM gekwalificeerde studenten en professionals voor de gebouwde omgeving op de arbeidsmarkt te krijgen. Dat is nodig omdat studenten en professionals die goed kunnen BIMmen bijdragen aan een bouwsector waar op een slimmere en duurzamere manier wordt gewerkt. Intensievere samenwerking is nodig zodat de instellingen van elkaar en het bedrijfsleven kunnen leren. Maar ook bedrijven van elkaar leren. De ‘BIM Onderwijsdag’ is een unieke activiteit en past goed in het ‘leven lang leren’ principe.

Geen congres in Nederland waar je zo makkelijk in contact kunt komen met bouw gerelateerde studenten en professionals die interesse en kennis van BIM hebben.

De BIM Onderwijsdag zal plaatsvinden op 2 oktober 2023.

COUNT YOURSELF IN

BIM Onderwijsdag

Start date: 2 October 2023 09:00

End date: 2 October 2023 17:00

Location: Jaarbeurs, Utrecht