Back to

Brick Award 24 symposium op 7 juni 2024 in Wenen, Oostenrijk

Door de snelle verstedelijking komen er elke vijf dagen gebouwen bij ter grootte van Parijs. De bouwsector is verreweg de grootste uitstoter van broeikasgassen en verantwoordelijk voor …