Back to

Bouwprofessionals moeten gebouwen aanpassen aan de klimaatverandering

Het klimaat verandert en de gevolgen laten zich al voelen: zelfs als we alle uitstoot van broeikasgassen in de wereld onmiddellijk zouden stoppen, zou de klimaatdrift nog decennialang …