Back to

Boekentip: Naar een ander stadscentrum

Doorheen de laatste jaren is het debat over de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Brussel geïntensiveerd, met talrijke enquêtes, projecten en visies tot gevolg. …